Polityka prywatności użytkowników serwisu Redio.pl

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w ramach serwisu internetowego prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem: redio.pl oraz powiązanymi subdomenami udostępnionymi indywidualnym klientom (zwanych łącznie „Serwisem”), której właścicielem jest Recodeit sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Polska.

Obowiązek informacyjny zawarty w Polityce prywatności wynika z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. [Administrator danych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Recodeit sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Polska, ul. Tysiąclecia 1A, 41-300 Dąbrowa Górnicza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781400, NIP: 6252468964, REGON: 383139623, kapitał zakładowy 5.000 zł opłacony w całości („Administrator”).
 2. [Kontakt z Administratorem] Z Administratorem możesz skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres wskazany w pkt. 1 lub mailowo, pisząc na adres: contact@redio.pl
 3. [Cele i podstawa prawna przetwarzania] Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w celu:
  1. utworzenia konta użytkownika w Serwisie, wykorzystując do tego adres email oraz opcjonalnie imię i nazwisko;
  2. zalogowania do serwisu Facebook oraz YouTube za pośrednictwem OAuth celem umożliwienia korzystania głównej funkcjonalności Serwisu, czyli strumieniowania danych na media społecznościowe – przy czym należy tu nadmienić, że Serwis nie przetwarza ww. danych bezpośrednio, a jedynie zapisuje wymagane tokeny dostępu użytkownika do przyszłego użycia zgodnie z przeznaczeniem Serwisu. Serwis do zalogowania do konta YouTube wykorzystuje klienta API OAuth, który korzysta z Usług YouTube API;
  3. wyświetlenia danych o dostępnych kanałach YouTube oraz stronach Facebook, do których użytkownik daje dostęp Serwisowi do dalszego użytku przez ww. użytkownika celem strumieniowania na nie danych;
  4. wyświetlania ikonki i nazwy kanału YouTube bądź strony na Facebooku celem ułatwienia użytkowania;
  5. udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym bądź formularzu wsparcia technicznego („Formularz”) lub pytanie skierowane za pośrednictwem maila / telefonu udostępnionego przez Administratora – do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia w tym celu korespondencji lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Formularze nie wykorzystują danych pochodzących z Facebook oraz YouTube;
  6. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu ich przedawnienia wynikającego w powszechnie obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. [Dobrowolność] Podanie danych osobowych jest dobrowolne, uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi za zapytanie za pośrednictwem Formularza lub dostępnych kanałów kontaktowych. Nie utrudnia to również korzystania z możliwości strumieniowania dane udostępnianych przez Serwis. Administrator nadmienia przy tym, że aby móc strumieniować dane za pośrednictwem Serwisu do kanałów na YouTube bądź do strony na Facebook wskazanych przez użytkownika, użytkownik musi posiadać do nich dostęp oraz zalogować się za pośrednictwem Serwisu do ww. platform – przy czym przekazanie danych logowania odbywa się poza Serwisem.
 5. [Odbiorcy danych] Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów (podwykonawców), w związku z czym w uzasadnionych przypadkach przekazuje dane osobowe następującym odbiorcom, którzy przetwarzają dane w imieniu Administratora, w tym m.in. operatorzy systemów informatycznych (hostingodawcy), tacy jak:
  1. Home.pl S.A.
   ul. Zbożowa 4
   70-653 Szczecin
   NIP: PL8522103252
  2. ABC Hosting Ltd.
   7B Neal Pen Road
   Belize City
   Registry No: 148 538
   DUNS: 81-542-7447
 6. [Przekazywanie danych do państw trzecich] Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), mianowicie do Belize oraz Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza EOG należycie chronią dane osobowe. Ponieważ kraj do którego przekazujemy dane osobowe nie został uznany za kraj o odpowiedniej ochronie, przekazywanie danych odbywa się w oparciu o umowę, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych, przyjęte przez Komisję Europejską. Niezależnie od tego wskazujemy, że serwery hostingodawcy wskazanego w pkt. 5 lit. b znajdują się na terytorium EOG.
  Regulamin serwisu YouTube: https://www.youtube.com/t/terms
  Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy
  Wycofanie uprawnień udzielonych Serwisowi w Google: https://myaccount.google.com/permissions
 7. [Dane szczególnej kategorii] Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
 8. [Twoje prawa] Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
  8. Administrator nadmienia przy tym, że wraz z momentem usunięcia połączenia Serwisu do kanału w serwisie YouTube bądź strony w serwisie Facebook, dane dot. ww. Połączenia, w tym wszelkie tokeny uwierzytelniające, zostają usunięte. Na serwerach Administratora pozostaje jedynie historia działań użytkownika w ramach ww. strony lub kanału, zawierająca nazwę strony lub kanału. Użytkownik oprócz manualnego usunięcia ww. danych może żądać również ich usunięcia przez Administratora, przy czym Administrator nadmienia, że usunięcie danych o tokenach uwierzytelniających pochodzących z Facebook oraz YouTube uniemożliwi korzystanie z możliwości strumieniowania na wybrane media społecznościowe.
 9. [Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie] W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 10. [Marketing zautomatyzowany, mailing] Administrator nie wysyła do użytkowników wiadomości innych niż związane z bezpośrednim funkcjonowaniem serwisu. Są to m.in. przypomnienie hasła lub powiadomienie o rejestracji. Administrator nie wyklucza rozpoczęcia marketingu zautomatyzowanego w przyszłości, przy czym nastąpi to jedynie za osobną i wyraźną zgodą użytkownika.
 11. [COPPA] Administrator oświadcza ze Serwis nie jest kierowany do dzieci. Jest kierowany do osób profesjonalnie zajmujący się strumieniowaniem danych, przede wszystkim do klientów B2B.
 12. [Google Search Console] Administrator korzysta z narzędzia Google Search Console do podglądowej analizy ruchu w Serwisie, bez przeprowadzania dokładnej analizy użytkowników. Więcej informacji nt. usługi pod adresem https://search.google.com/search-console/about
 13. [Pliki cookies] Serwis, jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies.

  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

  Ze względu na cel wyróżniamy następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 3. „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, w tym Formularz dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymania sesji użytkownika Serwisu;
 4. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe), w celu stworzenia ich profili i dostarczenia im reklamy dopasowanej do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. lub Google Inc.

W szczególności w ramach Serwisu Administrator korzysta z następujących usług:

 1. Polylang – pozwalającej na obsługę wielojęzyczności użytkowników (więcej informacji pod adresem https://polylang.pro/);
 2. Google Fonts – umożliwiającej na korzystanie z czcionek serwisu Google (w takim wypadku Google może śledzić działania użytkownika, więcej informacji pod adresem https://fonts.google.com/);
 3. Google ReCaptcha – pozwalającej na potwierdzenie, czy użytkownik wypełniający Formularz nie jest tzw. bootem (w takim wypadki Google może śledzić działania użytkownika, więcej informacji pod adresem https://www.google.com/recaptcha/about/);
 4. YouTube – celem wyświetlania filmów, pozwalającej na przechowywanie informacji o użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube (w takim wypadku Google może śledzić odtwarzanie filmów przez użytkownika).

Polityka prywatności usług świadczonych przez Google znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz pod adresem: https://developers.google.com/terms/.  Polityka prywatności usług świadczonych przez Facebook znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation/. Informacje zbierane zarówno przez  Google jak i Facebook mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają użytkowników Serwisu, rozumianych jako dane osobowe.

Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą użytkownika. Zgoda Użytkownika zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania treści w Serwisie.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookie, użytkownik Serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookie. Ze względu na okres przechowywania, pliki cookie dzielą się na sesyjne i stałe. Użytkownik dysponuje możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików cookie, stosownie do opcji dostarczanych przez przeglądarkę internetową lub powiązane narzędzia.

Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Administrator.

Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookie dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.